ยินดีต้อนรับ

ผู้สมัครทุกท่านเข้าสู่หน้าลงทะเบียน !

42 เปิดประตูโอกาสให้กับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง! คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

สมัครตอนนี้

ลงทะเบียน

ต้องมีตัวอักษร12 ตัวอย่างน้อย

ต้องมีตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว

ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว

ต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว

ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 หลัก

การยืนยันรหัสผ่านต้องเหมือนกับรหัสผ่านที่คุณกรอก

ลืมรหัสผ่านหรือไม่
ไม่ได้รับคําแนะนําวิธีการยืนยันใช่หรือไม่
ข้อมูลทางกฎหมาย